Recorder - Popis

Popis funkcí programu RadioSpirit Recorder

   RadioSpirit Recorder                                                         

Program je určen pro automatizované nahrávání programu rozhlasových stanic. Vstupní signál může být zpracován libovolným kodekem instalovaným na počítači. Oblíbený formát je MPEG1 - Layer III, avšak soubory lze kódovat i do formátu PCM. Nastavení kvalita uloženého souboru záleží na účelu jeho použití:

 • Monitoring stanice poskytovaný podle zákona (stačí samplovat 12 kHz, bit rate 20 -32 kbit/sec, soubory asi 10 MB/hod)
 • Monitoring vlastních moderátorů (AirCheck), řízený spínačem na faderu mikrofonu
 • Záznam vybraných pořadů ve vysoké kvalitě 44 - 48 kHz, 192 - 256 kHz, řízený časovačem
 • Záznam celého vysílání ve vysoké kvalitě, uložený v souborech hodinových intervalech

Program Recorder je možné spustit na jednom počítači vícekrát. Každá instance má uloženy vlastní parametry, což dává možnost nahrávání různých vstupních signálů v různých požadovaných kvalitách do různých cílových adresářů. Počet spuštěných programů na jednom počítači je omezen pouze počtem licencí a výkonem počítače.

Funkce programu:

 • Použití levných zvukových karet interních nebo externích USB 
 • Nastavení libovolného formátu enkódování vstupního signálu
 • Nastavení citlivosti nahrávacího vstupu
 • Použití týdenního kalendáře pro automatické nahrávání
 • Dva nezávislé časovače pro každý den
 • Cyklické nahrávání po 1 hodině
 • Automatické mazání souborů, starších než nastavený limit
 • Kontrola obsazení kapacity disku
 • Automatické seřizování času pomocí internetových Time Serverů.
 • Nezávislé přehrávání souborů vytvořených Recorderem
 • Možnost externího ovládání START-STOP pomocí spínče
 • Vytváření souboru událostí pomocí nezávislého programu, viz dále (LOGGER)
 • Grafické zobrazení záznamu událostí v jednotlivých hodinách (vstupy moderátorů)

   RadioSpirit Logger                                                              

 • Zaznamenává práci dvou externích mikrofonů  (záznam START-STOP)
 • Ukládá informace do souboru, který pak může být použit při hledání vstupů moderátorů v souborech, vytvořených programem Recorder
 • Připojení k počítači přes porty COM1,2


30.12.2007 - 14:37