Booking - popis

Popis funkcí programu Booking

   Booking                                                                                                 

Je určen pro obchodní oddělení rozhlasové stanice nebo reklamní agenturu. Zpracovává obchodní případy od kontaktů se zákazníkem až po finální verzi Mediaplánu pro odbavovací systém. Podporuje práci obchodních zástupců a reklamního manažera stanice.
Práce s programem je velmi efektivní. Minimalizuje čas:
 • pro vytváření nabídek pro zákazníky a jejich variant, založených na slevových kategoriích ceníku. Umožňuje zadávání bonusových spotů a agenturních slev. Při zadávání plánu nabídky je aktuálně zobrazována cena nabídky a průměrná cena spotu.
 • potřebný na zpracování elektronických objednávek od externích agentur využívajících systém SEPIA
 • zpracování denního plánu, jeho optimalizaci a vygenerování finální podoby mediaplánu
Zpracovává databáze:
 • zákazníků stanice a jejich kontaktů s obchodním zástupcem
 • objednávek reklamních kampaní
 • plánů spotů a sponzorských vzkazů pro objednávky (jednotlivé měsíce)
 • audio souborů spotů
 • reklamních bloků stanice a sponzorských vzkazů
 • typy reklamních spotů, typy hlasů
 • typy obchodních schůzek a typy cílových skupin zákazníků pro zadavatele reklamy
 • ceník rozhlasové stanice
 • obchodních zástupců stanice
Vytváří:
 • denní plány spotů
 • cenové nabídky pro zákazníky, vč. systému množstevních a bonusových slev
 • přehledy obratů za jednotlivé zákazníky, skupiny a celou agenturu
 • přehledy obratů za jednotlivé obchodní zástupce
 • finální mediaplány pro odbavení reklamy
 • přehledy uskutečněných a plánovaných kontaktů obchodních zástupců agentury
Umožňuje: 
 • plánování reklamních spotů do bloků
 • plánování sponzorských vzkazů mimo reklamní bloky
 • průběžné změny ceníku stanice
 • změny reklamních časů bloků bez vlivu na hotové plány
 • rezervaci prvního a posledního místa v bloku
 • nastavení restrikcí pro pohyb jednotlivých spotů v rámci hodiny, pásma nebo celého dne
 • automatické zařazení jednotlivých spotů do denního plánu v rámci jejich parametrů
 • ruční editaci denního mediaplánu
 • automatickou optimalizaci délek bloků
 • automatickou optimalizaci pořadí spotů vzhledem k typům produktů
 • vyhodnocení procentuálního zatížení stanice reklamou vzhledem jednotlivým hodinám a celému dni
 • logování akcí a chybových zpráv při překročení nastavených parametrů
 • generování mediaplánů na několik dnů dopředu
 • kontrolu existence reklamních spotů pro vygenerované mediaplány
 • přehrává audio soubory ve formátu mpeg2, mpeg3 a PCM (wave)
 • generování mediaplánu ve formátu pro RCS a RadioSpirit
 • automatický import elektronických objednávek ve formátu SEPIA a EXCEL (MMS)
 • zvýšení výkonu obchodních zástupců agentury
  • rychlým zpracováním alternativních nabídek
  • plánováním kontaktů se zákazníky
  • evidencí uskutečněných akcí
  • vyhodnocením obratu


29.12.2007 - 19:42