RadioSpirit - Popis

Popis rozhlasového odbavovacího systému

   RadioSpirit                                                                       

Tento profesionální softwarový systém Vám umožní plný provoz Vašeho rádia na počítačové bázi. Program byl vytvořen pro potřebu automatizace rozhlasových stanic libovolného typu a formátu. Vylepšuje a zjednodušuje odbavování všech audio souborů, současně se zpracováním textových souborů potřebných pro vysílání. Snižuje náklady na provoz stanice.

RadioSpirit pracuje automaticky. Počítač ve studiu vytváří playlist dle požadavků programátora rádia (není nutný externí generátor playlistu), přiřazuje k němu příslušné audio soubory, mixuje a přehrává je do STEREO vstupu mixážního pultu. Playlist je vytvářen v reálném čase dle příslušného denního schematu. Příslušné položky (písničky, jingly, efekty, reklamní bloky atd.) jsou vkládány automaticky nebo manuálně do cartridge na display počítače. CARTRIDGE má 50 - 200 slotů. Moderátor má přehled o tom co se hrálo, hraje a bude hrát, kdy se to bude hrát a jaké to má vlastnosti.

RadioSpirit kontroluje stav celého systému a pomocí zvláštního modulu Manager. Umí sám informovat prostřednictvím SMS zpráv o situaci v rádiu (havárie, auto restart systému, provoz na záložní zdroj, vniknutí vetřelce, výpadek vysílačů, apod.).

Reklama je odbavena dle aktuálního MEDIAPLÁNU v libovolných reklamních blocích, včetně automaticky vložených oddělovacích znělek. Mediaplány mohou být generovány ze zvláštního programového modulu Booking, který je určen pro obchodní oddělení.

Systém RadioSpirit umožňuje prakticky plný automatický provoz rozhlasové stanice bez nutnosti přítomnosti moderátora. Moderátor se může věnovat přípravě a nahrávání příspěvků, které může zařazovat do vysílání jako Time Breaky. Vyžadují-li to podmínky, může být systém provozován jako vzdálená stanice a řízen pomocí internetu.

Pomocí I/O modulu umí RadioSpirit spouštět externí synchronizované SLAVE systémy pro odpojení a lokální provoz. Systému stačí jeden display ve studiu pro plné zabezpečení pohodlného a spolehlivého provozu.

   Software                                                                           

1) Modul STUDIO - odbavení programu

pracuje v režimech: 

 • automat - hraje sám, moderátor pracuje OffLine z modulu PRODUCER nebo SERVICE. Tento způsob lze použít pro neobsluhované stanice nebo stanice připojené on line přes internet. 
  poloautomat - hraje sám, moderátor mixuje, manuálně doplňuje cartridge, backgroundy, tracky, jingly, efekty, písničky na přání a podobně ...
 • umí digitálně mixovat až 5 různých audio souborů současně a (na zvláštní objednávku je možné doplnit systém pro manuální crossmix pro více faderů)
 • vytváří automaticky playlist, záznamy o playlistu, záznamy o použití audio souboru a událostech 
 • umožňuje moderátorovi používat tzv. DIRECT tlačítka (12 ks HOT KEYS) pro různé jingly, efekty i jiné soubory 
 • automaticky spouští BACKGROUND (12 ks PRESETS) na žádost moderátora po ukončení aktuální skladby, jinglu nebo efektu (s nastavitelným útlumem)
 • Tlačítka DIRECT a BACKGROUND lze ukládat jako MAKRA
 • prodlužuje libovolně INTRO jednotlivých skladeb pomocí nastavitelných smyček (LOOP) jako SONG BACKGROUND 
 • umožňuje nastavení STOP CUE (zastavení po písničce pro každý aktuální audio soubor nebo programovatelně dopředu pro každý slot cartridge)
 • umožní moderátorovi sestavit hudební mix pro přehled následující hodiny za několik sekund (refrény)
 • nahrávání moderátorských vstupů a jejich vkládání do odbavovaného programu
 • vkládání externích souborů (z jiných editorů – wav, mp2)
 • automatické zpracování hlasových vstupů včetně backgroundu - VOICE TRACK
 • automatické odbavení zpráv včetně backgroundu
 • ukazuje digitálně odehraný a zbývající čas pro aktuální audio výstup a systémový čas počítače řízený DCF pro celou síť (zvláštní modul)
 • ukazuje analogově (BAR) odehraný čas aktuálního audio souboru + INTRO
 • ukazuje analogově (BAR) odehraný čas aktuálního DIRECT souboru - HOT KEYS 
 • ukazuje digitálně a analogově intro každé skladby a zbývající čas INTRA
 • zobrazuje tzv. MESSAGE pro moderátora v reálném čase – výzvy k nějaké akci, zadávané asistentem programu nebo obchodním oddělením (s minutovou přesností) pro určité datové období
 • umožňuje prohlížení CARTRIDGE (50 - 200) slotů – cca (2 - 6) hodin playlistu dopředu
 • při IMPORTU playlistu umožňuje jeho prohlížení na celý den + playlist následujícího dne
 • zobrazuje základní informace a poznámky produkce k určité skladbě
 • zobrazuje textové doprovodné informační soubory ke každé skladbě nebo interpretovi
 • zobrazuje speciální textové soubory vytvářené asistentem programu (pomocí libovolného editoru ve formátu txt nebo rtf)
  • výročí dne (vztažené ke dni v roce)
  • kulturní informace
  • dopravní servis
  • přání
  • sport
  • počasí
  • zprávy 
  • sponzorské vzkazy
  • dnešní program radia (včetně plánovaných akcí a doprovodných informací)
  • zítřejší program radia (dtto)
  • vlastní poznámkový blok každého moderátora
  • PLAYLIST importu
  • MEDIAPLÁN a obsah jednotlivých reklamních bloků
  • PLAYLOG
 • moderátor má k disposici tlačítko ‚TALK‘ pro mluvené vstupy, které nastaví automaticky „muting“ pro ON AIR kanál (dle nastavení úrovně moderátorem), s nastavitelnou délkou fade in a fade out
 • přehrává automaticky reklamní bloky z importu denního plánu reklamy
 • přehrává tzv. TIME BREAKY, audio soubory určené jen pro určitý čas dle kalendáře
 • umožňuje příposlech všech dostupných audio souborů ve zvláštním zvukovém kanálu (zvuková karta Windows)
 • automaticky přijímá SMS zprávy z mobilních telefonů, které třídí do 6-ti kategorií dle klíčového slova a zobrazuje přímo na display ON AIR konzoly (zvláštní modul)
 • vytváří databázi telefonních čísel z doručených SMS
 • RDS soubor aktuální písničky pro RADIOTEXT ve tvaru "INTERPRET - NÁZEV SKLADBY"
 • umí IMPORT playlistu z libovolného externího generátoru (SELECTOR, atd…)
 • umí automaticky řídit vzdálená LOKÁLNÍ STUDIA pro odvysílání vnořených reklamních bloků nebo samostatných pořadů
 • modul RadioSpirit STUDIO vytváří záznam o denním playlistu - PLAYLOG, hodinovou mapu užití skladby v posledních 14 dnech, hitparádu radia (týdení top hity), a reporty pro autorské organizace.

2) Modul PRODUCER - správa systému a programování rádia

Zpracovává tabulky databáze:

 • skladby
 • jingly
 • efekty
 • reportáže
 • annonce
 • ID soubory
 • záznamy tracků (records)
 • zprávy
 • telefonáty
 • spoty
 • uživatelé systému
 • ostatní soubory (externí zařízení - satelity, SLAVE SYSTÉMY)
 • vydavatele zvukových nosičů
 • denní vysílací schemata (formát stanice)
 • kalendář PROGRAMU RADIA
 • definice atributů zvukových souborů
 • soubor zpráv pro moderátora ‘MESSAGES’

Umožňuje služby:

 • selektivní prohlížení databází – různé výběry dle atributů skladeb
 • vstupy dat pro všechny soubory + přehrávání audio souborů
 • efektivní programování formátu rádia “SPIRITU” Vašeho rádia editací:
  • hodinových schemat + statistické grafy
  • hudebních schemat
  • časovaných událostí (Time Breaků)
  • časových skupin skladeb (Time Groups)
  • restrikcí pro jednotlivé skladby
  • sestavení ‘fronty‘ skladeb povinné rotace
  • je možno zadat hudební schemata a kalendář Time Breaků pro každý den až na 9 týdnů dopředu (s libovolně kombinovaným opakovacím cyklem dle kalendáře v roce)
  • prohlídku libovolného playlistu a dnešního playlistu v reálném čase
 • výpis pořadí top hitů rádia + tisk hitparády
 • vytváření různých statistik a grafů o použitých skladbách a schematech
 • interní chat uvnitř počítačové sítě rádia
 • generování kompletního exportního playlistu (hudba + jingly + slovo + reklama) pro zpracování off-line (import modulem STUDIO)

Zobrazuje textové soubory, vytvořené modulem STUDIO nebo BOOKING:

 • EVENT LOG
 • OPERATING LOG
 • DEBUG LOG
 • ADVERTISE MEDIAPLAN + LOG + MISSING FILES

Vytváří:

 • REPORTY pro autorské organizace
 • TOP HITY - hitparáda (libovolný výběr za posledních 14 dnů)
 • STATISTIKY a grafy PLAYLISTU za uplynulých 14 dnů
 • LETTERS pro interni chat

Audio soubory jsou zpracovány interním EDITOREM programu. EDITOR umožňuje služby:

 • nahrávky a editaci audio souborů (start, end, fading, ořezání, autolevel, intro, outro)
 • nastavení refrénů (Second Start)
 • nastavení LOOP (smyčky v INTRU skladby - SONG BACKGROUND)
 • testování „crossmixu“ skladeb
 • import souborů typu “.wav“

Audio soubory STEREO jsou samplovány s volitelnou frekvencí 32 až 48 Khz a komprimovány protokolem MPEG2 (1:6 pro bit rate 256 kbit/sec). Průměrná skladba délky 3:30 pak zabírá asi 7 Mbyte na disku. Uvedená komprese představuje uchování písničky bez ztráty kvality. Systém přehrává rovněž Wave soubory ve formátu PCM (soubory EXTERNAL).

3) Modul ASSISTANT - zpracování textu

Je určen pro asistenta programu, obchodní oddělení, redaktory a zprávaře. Umožňuje vytvářet textové soubory pro moderátora (dopravní servis, počasí, zprávy, atd.). Je z něj možno editovat krátké systémové zprávy MESSAGES pro moderátora (viz. Modul STUDIO).

4) Modul MANAGER - kontrola systému

Je určen pro externí kontrolu systému a jeho funkčnosti. Umí:

 • "hlídat" modul STUDIO a poslat e-mailové zprávy + SMS o jeho výpadku a obnovení činnosti
 • automaticky zálohovat všechny soubory systému RADIOSPIRIT

5) Modul TimeSynchro - nastavení a synchronizace času

Systém pracuje s programovým modulem RadioSpirit TimeSynchro pro seřizování vnitřního času počítače pomocí internetových Time Serverů.

   Hardware                                                                                             

1) Audio procesory

Podstatnou částí systému RadioSpirit jsou komponenty firmy DIGIGRAM – karty PCX924, (modul PRODUCER) a PCX22, VX222 (modul STUDIO). Systém RadioSpirit byl vytvořen ve spolupráci s tímto světovým výrobcem profesionálních audio procesorů vynikající kvality: viz. internetovou stánku firmy, www.digigram.com.

2) Počítače

Systém RadioSpirit je vytvořen pro počítače kompatibilní s PC v prostředí operačního systému MS WINDOWS XP. V základní verzi jsou třeba dva počítače – studiový a produkční. Systém RadioSpirit lze modulárně rozšiřovat podle potřeby provozu. Při použití více stanic pro přípravu a zpracování audio souborů je výhodné použít pro ukládání dat společný síťový disk s velkou kapacitou. 

3) I/O porty

RadioSpirit Umožňuje ovládání různých externích zařízení pomocí reléových výstupů (8 ks) a binárních vstupů (8 ks) nebo pomocí portů COM1,2 (RS232). 

 


29.12.2007 - 15:54